Dauder

Calcula la teva assegurança de vida

Moltes persones es plantegen si contractar una assegurança de Vida per protegir la seva família en el cas que l’assegurat mori. Si bé tenir una pòlissa de Vida no és obligatori, si és molt recomanable, sobretot si tenim fills o persones al nostre càrrec i som la font d’ingressos de la nostra llar.

Protegir la família després de la mort

Cobrir la mort de l’assegurat és la cobertura bàsica de les assegurances de Vida, la finalitat és protegir els seus fills i / o cònjuge i reduir l’impacte econòmic que es produeix amb la mort de l’acceptant. L’assegurança de Vida és essencial en els casos en què la família depèn econòmicament dels ingressos de l’assegurat. D’aquesta manera, si algun dia falta, els beneficiaris rebran una indemnització o una renda, prèviament fixada, per tal de compensar la manca o reducció d’ingressos i esmorteir l’impacte econòmic.

Protegir la hipoteca

Més de la meitat de les persones que disposen d’un habitatge en propietat està pagant una hipoteca És molt recomanable cobrir amb una assegurança de vida el pagament de la part pendent del deute amb el banc, en cas de mort o invalidesa. Les entitats financeres solen obligar a contractar amb una assegurança de vida, però el client SEMPRE pot triar on contractar-lo, aconsellem comparar preus abans d’acceptar l’oferta de banc.

Protegir l'assegurat en cas d'invalidesa

Una invalidesa suposa un cost molt elevat per a la família que el pateix. És per això que hauria de formar part de la cobertura de l’assegurança de vida.

Calcula la teva assegurança de vida

més fàcil impossible

Calcular el preu de la teva assegurança de vida amb DAUDER i saber exactament a quant puja teva prima serà rapidíssim. Per poder donar-te el preu ajustat a les teves necessitats has d’omplir el següent qüestionari.

Avís legal